Powered by:Proticaret
kuran-ikerim-ogrenmek-istiyorum : Hayrat
Giriş
Sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğreteninizdir. (Hadis-i Şerif)
Hayrât Neşriyat olarak sizler için hazırlamış olduğumuz sitemizden herhangi bir yardımcıya ihtiyaç duymaksızın Kur'an-ı Kerim'i Allah'ın izniyle kolayca öğrenerek kısa sürede okumaya başlayabilirsiniz. Kolayca öğrenebilmek için bir derste muvaffak olmadan diğer derslere geçmeyin.

Bu program Hayrât Neşriyat Kur'ân elifbası ile birlikte takip edebileceğiniz şekilde hazırlanmıştır.

Hayırlı Çalışmalar!
1- Kur'ân Harfleri
“Kur’an’ı okuyunuz Muhakkak ki o, kıyamet günü dostlarına şefaat edici olarak gelecektir.” (Hadis-i Şerif)
Kur'ân elifbâsı 29 harften oluşur.

2- Harfler En Başdayken
Kur'ân harflerinin kelimenin başındaki yazılışları
Arapçada harfler birbirine birleşerek yazıldığından bir harfin kelimenin başında, ortasında ve sonunda bulunduğu zamanlardaki şeklinde küçük farklılıklar vardır.

Bir harfin kelimenin başında olup, kendisinden sonraki harfe birleşirken yazılımı kelimenin başındaki halidir.
Videomuzu izleyelim ve sonra örnekler üzerinde çalışarak pekiştirelim.

3- Harfler Ortadayken
Kur'ân harflerinin kelimenin ortasındaki yazılışları
Bir harfin kelimenin en başı ve en sonu hariç arada bulunduğu durumlardır.
Hem önden hem de arka taraftan başka harfle birleşerek yazılımı kelimenin ortasındaki halidir.
Videomuzu izleyelim ve sonra örnekler üzerinde çalışarak pekiştirelim.

4- Harfler Sondayken
Kur'ân harflerinin kelimenin sonundaki yazılışları
Arapçada harfler birbirine birleşerek yazıldığından bir harfin kelimenin başında, ortasında ve sonunda bulunduğu zamanlardaki şeklinde küçük farklılıklar vardır.

Bir harfin kelimenin en son harfi olup, bu nedenle sadece kendisinden önceki harfe birleşerek yazılmış hali kelimenin sonundaki halidir.
Videomuzu izleyelim ve sonra örnekler üzerinde çalışarak pekiştirelim.

5- Harekeler

Harflerin üstüne veya altına gelen işaretler
Kur'ân harfleri, hareke dediğimiz üstüne ve altına gelen işaretlerle seslendirilir.
6- Üstün  
İnce harfleri (-e), kalın harfleri (-a) sesiyle okutur.
7- Harf-i Med'den "Elif"  
Elif harfi harekesiz olup, kendinden önce gelen harfin harekesi üstün olura bir elif miktarı uzatarak okunur.

Bir elif miktarı, şehadet parmağımızı bir kez kaldırıncaya kadar geçen süredir.
8- Esre  
İnce harfleri (-i), kalın harfleri (-ı) sesiyle okutur. Fakat (-ı) sesi daha ziyade (-i) sesine yakın olur.
9- Harf-i Med'den "Ye"  
Ye harfi harekesiz olup, kendinden önce gelen harfin harekesi esre olura bir elif miktarı uzatarak okunur.

Bir elif miktarı, şehadet parmağımızı bir kez kaldırıncaya kadar geçen süredir.
10- Ötre  
İnce harfleri (-ü), kalın harfleri (-u) sesiyle okutur.
11- Harf-i Med'den "Vav"  
Vav harfi harekesiz olup, kendinden önce gelen harfin harekesi ötre olura bir elif miktarı uzatarak okunur.

Bir elif miktarı, şehadet parmağımızı bir kez kaldırıncaya kadar geçen süredir.
12- Cezim  
Üzerine geldiği harfi, bir önceki harfe bağlayarak okutur.
13- Şedde  
Üzerine geldiği harfi, önce cezimli, daha sonra harekeli olarak iki defa okutur.

14- Med  
Üzerine geldiği harfi, dört elif miktarı uzatarak okutur.
Bir elif miktarı, şehadet parmağımızı bir kez kaldırıncaya kadar geçen süredir.
15- Çeker  
Üzerine veya altına geldiği harfi, bir elif miktarı uzatarak okutur.

Bir elif miktarı, şehadet parmağımızı bir kez kaldırıncaya kadar geçen süredir.
16- Tâ-yı Merbûta  
Aşağıdaki örnekteki kırmızı iki noktalı harfler he üzerine te harfinin noktaları konularak oluşturulmuştur. Eğer bu harfin bulunduğu kelime son kelime ise ve bu kelime okunup durulacaksa cezimli "he" gibi okunur, ancak bu kelimenin sonunda bir durak yoksa ve durmadan geçilecekse "te" olarak okunur.
17- Elif-i Maksûre  
Kendisinden önce gelen harfi, bir elif miktarı uzatarak okutur.

Bir elif miktarı, şehadet parmağımızı bir kez kaldırıncaya kadar geçen süredir.
18- Zamir  
Kelime sonlarındaki "he" harfi olup, kendinden önceki harf harekeli ise uzatılarak, cezimli veya harekesiz ise kısa okunur.
19- Lafzatullah  
Allah lafzındaki "lâm" harfi, önceki kelimenin son harfi üstün veya ötre ise kalın, esre ise ince okunur.20- Tenvin
Kullanıldığı harften sonra cezimli nun varmış gibi okutur. İki üstün, iki esre, iki ötre okmak üzere üç çeşittir.
21- İki Üstün  
İnce harfleri (-en), kalın harfleri (-an) sesiyle okutur.


22- İki Esre  
İnce harfleri (-in), kalın harfleri (-ın) sesiyle okutur.


23- İki Ötre  
İnce harfleri (-ün), kalın harfleri (-un) sesiyle okutur.


24- Hemze-i Vasıl  
Harekesiz olup okunmayan elif harfidir.


25- Med  
     Kasr  
Med : Üzerindeki harfi bir elif miktarı uzatarak okutur.
Kasr: Üzerindeki harfi mutlaka kısa okutur.

26- Hurûf-u Mukattaa  
Bazı sûrelerin başlarında bulunan bu harfler isimleriyle okunurlar.

27- İzhâr-ı Kameriye  
Elif-Lâm takısından sonra "Kamerî Harfler"den biri gelirse, "lâm" harfi cezimli olarak okunur.


28- İdgâm-ı Şemsiye  
Elif-Lâm takısından sonra "Şemsî Harfler"den biri gelirse, "lâm" harfi okunmaz.

Namaz Duâları

Tebrikler,
Kur'ân Elifbasını başarıyla tamamladınız. Kur'ân-ı Kerim'e geçmeden önce aşağıda bulunan namaz duâları ile küçük bir başlangıç yapalım daha sonra Kur'ân-ı Kerim okumaya geçebiliriz.
Duâları önce kendimiz okuyalım sonra yan tarafındaki videodan hocamızın nasıl okuduğunu dinleyip, eğer hata ve eksiklerimiz varsa onlarıda düzelterek tekrar kendimiz okuyalım.
Subhâneke Duâsı  Ettehıyyatü Duâsı  

Salli Duâsı  

Barik Duâsı  

Rabbenâ Duâları

Kunut Duâları - 1  

Kunut Duâları - 2

Âmentü