Powered by:Proticaret
Kuran-i-Kerim-Makale-Oku : Hayrat
Euzü Besmele: Euzü billahi mineş şeytanir racîm ayet midir?

Euzü billahi mineş şeytanir racîm ayet midir?

Cevap:

Bu ifade ayet olmamakla beraber, “Artık Kur’ân okuyacağın zaman, kovulmuş şeytandan hemen Allah’a sığın!” (Nahl, 98) ayetinin emrine binaen söylenmektedir ve tabirleri de ayetten alınmıştır.


Ayetteki tabir; “feste’iz billahi mineş şeytanir racîm” dir. Biz de bu emre uyarak, “euzü billâhi mineş şeytanir racîm” deriz. Fark sadece feste’iz ile eûzü kelimelerindedir.

Kurtubî Tefsiri'nin beyanına göre, Euzünün bu şekilde okunmasına dair hem peygamberimizden sahih hadisler rivayet edilmiştir, hem de ulemanın cumhuru bunun üzerinde ittifak etmiştir. Buhari’de geçtiği beyan olunan rivayete göre; bir gün Peygamberimiz’in (sav) huzurunda iki adam tartışırlar ve birisinin yüzünde öfke alâmetleri iyice belirgin bir hâle gelir. Bunun üzerine Resulullah (sav), “Ben öyle bir söz biliyorum ki, eğer onu söylese bu hal ondan gider. O söz de eûzü billâhi mineş şeytânir racîm’dir” buyurur. (Arabî Kurtubî Tefsiri, cild 1, sh. 88)

Kaynak: risaleonline.com

viagra without prescription reviews click here generic viagra online uk
what makes women cheat why men cheat on beautiful women women who cheat on relationships
open wife affair why do wife cheat
dating for married meet to cheat catching a cheater
catch a cheat what is infidelity my wife cheated on me with my father
my virtual girlfriend cheats open i cheat on my girlfriend
why does my husband cheat i cheated on my husband now what i want to cheat
how to tell if wife has cheated faithwalker.org women who cheat on their husbands
adult intimate stories free sex stories with pictures moms sex stories